Zobacz jak działa holsäAPP

 1. Wejdź na platformę app.holsaapp.pl lub pobierz aplikację holsäAPP na telefon
  Pobierz z Google Play Pobierz w App Store
 2. Zarejestruj konto w holsäAPP i przenieś swoją podstawową opiekę medczyną składając standardową deklarację POZ.
 3. I już! Korzystaj z bezpłatnej opieki medycznej online zawsze, gdy tego potrzebujesz i stacjonarnie w holsäMED.

Zapisz się do przychodni holsäMED i korzystaj z bezpłatnej opieki medycznej online lub stacjonarnie

Zmień przychodnię i korzystaj z opieki medycznej online

umów wideokonsultację

 

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na NFZ

Świadczenia lekarza POZ

Obejmują:

• profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
• świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
• udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
• wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
• orzekanie o stanie zdrowia,
• inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ

Obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

• świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
– wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
– testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
• świadczenia profilaktyki gruźlicy;
• świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
• świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
• świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ

Obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

• edukację w zakresie planowania rodziny;
• opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
• opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
• opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
• wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
• pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
• opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Badania dostępne w ramach POZ

Badania hematologiczne:
• morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
• retykulocyty,
• odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
• sód,
• potas,
• wapń zjonizowany,
• żelazo,
• żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
• stężenie transferyny,
• stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
• mocznik,
• kreatynina,
• glukoza,
• test obciążenia glukozą,
• białko całkowite,
• proteinogram,
• albumina,
• białko C-reaktywne (CRP),
• kwas moczowy,
• cholesterol całkowity,
• cholesterol-HDL,
• cholesterol-LDL,
• triglicerydy (TG),
• bilirubina całkowita,
• bilirubina bezpośrednia,
• fosfataza alkaliczna (ALP),
• aminotransferaza asparaginianowa (AST),
• aminotransferaza alaninowa (ALT),
• gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
• amylaza,
• kinaza kreatynowa (CK),
• fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
• czynnik reumatoidalny (RF),
• miano antystreptolizyn O (ASO),
• hormon tyreotropowy (TSH),
• antygen HBs-AgHBs,
• VDRL,
• FT3,
• FT4,
• PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:
• ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
• ilościowe oznaczanie białka,
• ilościowe oznaczanie glukozy,
• ilościowe oznaczanie wapnia,
• ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:
• badanie ogólne,
• pasożyty,
• krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
• wskaźnik protrombinowy (INR),
• czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
• fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
• posiew moczu z antybiogramem,
• posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
• posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):
• USG tarczycy i przytarczyc,
• USG ślinianek,
• USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
• USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
• USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria
Zdjęcia radiologiczne:
• zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
• zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
• zdjęcie czaszki,
• zdjęcie zatok,
• zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Nasi lekarze, którzy zadbają o Twoje zdrowie

lek. Patrycja
Marcinkowska
lek. Anna Czarnocka‑Maligłówka
lek. Kamil
Marcinkowski
lek. Tomasz
Machej
lek. Jarzy
Noszczyk
lek. Michał
Czerwiński
lek. Roman
Szymański
lek. Patrycja
Jarek‑Michałkiewicz
lek. Bożena
Gruca
lek. Bogna
Bartkowiak
lek. Ewa
Szweda
dr n. med. Łukasz
Woźny

Zobacz, co zyskasz dzięki platformie holsäAPP?

Wizyty online i stacjonarnie w przychodni

To Ty decydujesz o tym w jakim trybie – online w aplikacji czy stacjonarnie w placówce holsäMED – odbędziesz konsultację z lekarzem POZ w ramach NFZ.

Umów wizytę online 7 dni w tygodniu w aplikacji holsäAPP lub stacjonarną w przychodni holsäMED (ul. Kościuszki 229, Katowice) od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00 pod nr tel. 32 506 50 85.

Centrum Medyczne holsäMED

holsäAPP to autorska aplikacja stworzona przez Centrum Medyczne holsäMED, które oferuje opiekę medyczną ramach POZ oraz poradni specjalistycznych na NFZ i prywatnie.

Odwiedź stronę

 

Najczęstsze pytania

Co to jest holsäAPP?

holsäAPP to śląski startup i pierwsza w Polsce aplikacja medyczna, pozwalającą na bezpłatne wideokonsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). To jedyny taki produkt, który w jednym miejscu umożliwia odbycie wizyty lekarskiej za pośrednictwem komunikatora wideo oraz uzyskanie e-recepty, e-skierowania i e-zwolnienia. Wszystko bez potrzeby wizyty stacjonarnej w przychodni, bez kolejek, za pomocą kilku kliknięć w telefonie.

Czy korzystanie z aplikacji holsäAPP jest płatne?

Nie. Zarówno pobranie aplikacji holsäAPP, jak i korzystanie z niej nic nie kosztuje. Każdy, kto posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może założyć konto w holsäAPP i korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, bez dodatkowych opłat.

W jaki sposób mogę pobrać aplikację holsäAPP?

Aplikacja holsäAPP dostępna jest w sklepach Google Play i App Store. Odwiedź swój sklep, pobierz holsäAPP na swój telefon i w łatwy sposób korzystaj z możliwości, jakie daje Ci aplikacja.

Czy od razu po założeniu konta w aplikacji holsäAPP mogę umówić wizytę?

Tak. W pierwszej kolejności możesz skorzystać z jednej tzw. „wizyty testowej”, bez konieczności składania deklaracji POZ. Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności aplikacji m.in. otrzymywać e-recepty na leki z refundacją konieczne jest złożenie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym holsäMED.

Co oznacza złożenie deklaracji w holsäMED?

Składając deklarację w holsäMED deklarujesz chęć zmiany dotychczasowej przychodni oraz lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z zapisaniem się do przychodni holsäMED oraz wypisaniem się z dotychczasowej przychodni. Zmiana przychodni na holsäMED oznacza automatyczne wypisanie się z dotychczasowej przychodni, bez konieczności zgłaszania w niej  tego faktu.

Składając deklarację w holsäMED zyskujesz natomiast możliwość odbywania konsultacji z lekarzem POZ zarówno stacjonarnie w przychodniach holsäMED, jak i online w aplikacji holsäAPP z dowolnego miejsca.

Czy zmiana przychodni POZ jest płatna?

Zmiana przychodni, lekarza, pielęgniarki, położnej POZ jest bezpłatna 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany opłata wynosi 80 zł.

W jaki sposób mogę złożyć deklarację POZ w holsäMED?

Deklarację możesz złożyć osobiście w placówkach stacjonarnych holsäMED, poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a także w aplikacji holsäAPP.

W holsäAPP możesz złożyć deklarację szybko i wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Jak to zrobić?

 1. Załóż konto w aplikacji.
 2. Wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o podanie informacji niezbędnych do uzupełnienia deklaracji POZ.
 3. Złóż swój podpis i gotowe

Wypełniona deklaracja trafi do holsäMED i zostanie zgłoszona do NFZ. Możesz ją również podejrzeć na swoim koncie w aplikacji.

Czy mogę złożyć deklarację POZ w holsäMED poza miejscem zameldowania?

Tak, wybór przychodni oraz lekarza POZ nie musi być powiązany z miejscem zameldowania. Jeśli studiujesz, pracujesz, planujesz na dłużej zostać w Katowicach, często podróżujesz zachęcamy Cię do złożenia deklaracji w holsäMED. Dzięki temu zyskasz nieograniczony dostęp do lekarza POZ stacjonarnie w jednej z naszych poradni w Katowicach, a także online w aplikacji holsäAPP. Łącząc się z lekarzem w aplikacji, będziesz mógł/a uzyskać poradę lekarską po powrocie do domu, w podróży, z dowolnego miejsca na świecie.

Kto może korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w aplikacji holsäAPP?

Każdy, kto posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz złoży deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym holsäMED.

Czy studenci z zagranicy mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w aplikacji holsäAPP?

Tak, jeśli posiadają nr PESEL oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Nie masz nr PESEL, ale przysługuje Ci bezpłatna opieka zdrowotna w Polsce na podstawie karty EKUZ, Karty Polaka lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego? Zgłoś się do przychodni stacjonarnej holsäMED w Katowicach przy ul. Kościuszki 229 (CH Libero, poziom +2). Tam personel medyczny udzieli Ci niezbędnych świadczeń medycznych.

Już niebawem w aplikacji holsäAPP pojawi się możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej online dla studentów bez nr PESEL. Śledź naszą stronę oraz kanał na FB, tam będziemy informowali o nowych możliwościach w holsäAPP.

Z jakich bezpłatnych świadczeń mogę korzystać w aplikacji holsäAPP?

W aplikacji holsäAPP możesz bezpłatnie:

 • odbyć wideokonsultację, teleporadę lub czat z lekarzem
 • uzyskać e-receptę
 • przedłużyć e-receptę na leki stałe
 • uzyskać lub przedłużyć e-receptę na antykoncepcję
 • uzyskać e-skierowanie do lekarza specjalisty
 • uzyskać e-zwolnienie lekarskie
 • już niebawem również umówić wizytę w placówce stacjonarnej holsäMED
Jacy lekarze udzielają konsultacji w aplikacji holsäAPP?

W holsäAPP konsultują lekarze pierwszego kontaktu oraz interniści. Jeżeli w Twoim przypadku konieczna okaże się wizyta u lekarza specjalisty, lekarz POZ wystawi Ci e-skierowanie, które zrealizujesz w dowolnej placówce posiadającej umowę z NFZ.

Czy korzystając z aplikacji holsäAPP mogę umówić się na konsultację stacjonarną w przychodni holsäMED?

Tak, to Ty decydujesz o tym w jakim trybie – online w aplikacji czy stacjonarnie w placówce holsäMED – odbędziesz konsultację z lekarzem POZ. Sugerujemy, aby pierwsza wizyta po zapisaniu się do naszej przychodni POZ odbyła się stacjonarnie. Dzięki temu poznasz lepiej naszą przychodnię oraz personel medyczny w niej pracujący, a lekarz pozna Ciebie i stan Twojego zdrowia. Wizyty stacjonarne w przychodni holsäMED (ul. Kościuszki 229, Katowice) można umówić od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00 dzwoniąc pod nr tel. 32 506 50 85.

Gdzie odbywają się wizyty stacjonarne w holsäMED?

Wizyty stacjonarne w ramach POZ odbywają się w placówkach holsäMED w Katowicach przy ul. Kościuszki 229 (CH Libero, poziom +2).

Gdzie mogę bezpłatnie wykonać badania laboratoryjne zlecone przez lekarza, podczas wizyty online w holsäAPP?

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza POZ możesz wykonać w placówkach holsäMED oraz punktach z nami współpracujących:

 • holsäMED Libero Katowice
  Kościuszki 229
 • holsäMED Katowice Kotlarza
  Kotlarza 6
 • Gyncentrum Katowice
  Żelazna 1
 • Gyncentrum Bielsko-Biała
  Komorowicka 140
 • Gyncentrum Kraków
  Mehoffera 10
 • Gyncentrum Częstochowa
  Kozielewskiego 9

Masz inne pytanie? Zadzwoń

32 72 411 80

Dbaj o zdrowie online dzięki aplikacji holsäAPP

Zarejestruj się
Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 7772763566070788